Tiedote: 23.4.2009 Henkilövalinnat ja SOA

Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tomi Oravasaari (Helsingin opiskelija-asuntosäätiö) 19.4.2009 pidetyssä kokouksessa Tampereella. Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta edustaa kymmeniä tuhansia opiskelija-asukkaita. Neuvottelukunta on perustettu vuonna 1982. Se koostuu opiskelija-asukkaiden valitsemista edustajista, jotka ovat paikallisella tasolla mukana asukastoiminnassa edistämässä opiskelija-asukkaiden yhteistä hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä. Neuvottelukunnan tärkeimmät tehtävät ovat asukasdemokratian edistäminen, asumisen yhteisöllisyys ja ajatusten vaihto. Neuvottelukunnan tavoitteena on jatkossa lisätä yhteistyötä asumisviihtyvyyden parantamiseksi.

Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta haluaa kannustaa myös opiskelija-asuntoyhteisöjä kehittämään asukastoimintaa yhteistyössä. Mahdollisuudet asukastoiminnalle tulisi ottaa huomioon jo kiinteistöjen suunnittelussa ja peruskorjauksessa, jotta toiminnalle järjestyy tarkoituksenmukaiset tilat. Myös asukastoiminnan tukemista kannattaa kehittää, jotta toiminta pysyy virkeänä.Tämän vuoksi Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta katsoo, että asukkaiden äänen tulisi kuulua myös valtakunnallisella tasolla opiskelija-asuntoyhteisöjenyhteistyöelimessä (SOA Ry.). Toisena tärkeänä tavoitteena neuvottelukunta näkee, että jokaisen opiskelija-asumisyhteisön asukastoimijoilla tulee olla mahdollisuus lähettää edustajansa ottamaan osaa asukastoiminnan kehittämiseen valtakunnallisella tasolla.

Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta 23.4.2009