Historia

soank_helsinki

Suomen opiskelija-asukkaidenneuvottelukunnan organisoituminen

Ensimmäiset valtakunnalliset opiskelija-asukkaiden neuvottelupäivät järjestettiin Jyväskylässä 3.-4.4.1982. Päätös tällaisesta tapahtumasta tehtiin Helsingissä 20.2.1982, jolloin koolla oli asukaselinten edustajia Helsingistä, Jyväskylästä, Oulusta, Tampereelta sekä Turusta. Suomen hallitus oli lähtenyt ajamaan tiukkaa talouspolitiikka opiskelija-asukkaita kohtaan ja tällöin neuvottelupäivien tarpeellisuutta perusteltiin mm. vuokratilanteella, opiskelijoiden toimeentulon heikkenemisellä, opiskelija-asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vähäisyydellä ja asuntojen ylläpitäjäyhteisöjen järjestäytymisellä. Samana vuonna perustettiin myös Suomen opiskelija-asunnot Oy (SOA oy ja nykyään SOA ry.) ja Opetusministeriön yhteydessä toiminut Opiskelija-asuntoneuvottelukunta.

Neuvottelupäivillä oli osanottajia yhteensä noin 50; edustettuina olivat seuraavat paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Tampere, Joensuu, Vaasa, Oulu sekä Turku. Paikalla olivat myös Suomen opiskelija-asuntoneuvottelukunnan asiamies (Paavo Kykkänen), Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön johto sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton edustus.
Käsitellyistä asioista mainittakoon seuraavat:
1. opiskelija-asukkaiden valtakunnallisen yhteistyön organisointi
2. Suomen opiskelija-asunnot oy, asukkaiden edustajien asettaminen ehdolle SOA:n hallitukseen,
3. asukasdemokratia ja sen järjestäminen opiskelija-asuntoyhteisöihin, sekä
4. vuokratilanne ja sen aiheuttamat toimenpiteet

Yhteistyön ollessa vasta aluillaan päätettiin noudattaa varovaisuutta järjestäytymisessä ja eri tehtävien suunnittelussa. Organisaatiosta luotiin kaksiosainen: neuvottelupäivät ja neuvottelukunta. Vuosittain  päätettiin järjestää yhdet, tarvittaessa useammat, neuvottelupäivät, joilla valitaan neuvottelukunta ja päätetään toiminnan päälinjat sekä asetetaan asukkaiden ehdokkaat SOA oy:n hallitukseen.

Neuvottelukunta tehtäviksi asetettiin vastata yhteydenpidosta, suunnittelusta, valmistelusta ja toiminnasta neuvottelupäivien välillä. Neuvottelukunnan kokoonpanoksi määriteltiin 10-20 edustajaa (jäsen + varajäsen) eri ylläpitäjäyhteisöjen (säätiöt) piiristä.

Poimintoja vuosien varrella

- Koulutusmatka Leningradiin (SOANK kävi konsultoimassa opiskelija-asuntosäätiön perustamista)
- Aktiivisia opiskelijoiden sosiaalisen aseman suhteen
o Opintotuen kehittäminen
• Aloitteita
• Kannanottoja laaja-alaisesti opiskelijoiden taloudellisesta asemasta ja elämästä
• Puolueiden johtajien tapaamiset
• Audienssit ministeriöihin
- Tulevaisuustyöryhmiä
- Osanotto projekteihin SOA:n kautta
- Pohjoismaisia konfrensseja
- Yhteistyö muihin järjestöihin
o SYL
o STOL (Suomen tekniikan opiskelijoiden liitto)
o NAL (Nuorisoasuntoliitto)
- Toiminta on ollut hyvin kokonaisvaltaista

1993-1996

- Markkinointi ja imagokysymykset
o TV-mainos
o Markkinointitutkimus (yhteistyössä SOA:n kanssa)
- Kansallinen yhteistyöelin
- Tiedonvälittämisen kehittäminen
- Rahoituskuvioiden kehittäminen
- Riippuvuutta SOA:sta pohdittu
- SOANK:nan muuttaminen yhdistykseksi?
- SOANK nähty markkinointi- tutkimuskoordinaattori säätiöiden sisällä
- Laatukonferenssi yhteistyössä SOA:n kanssa
- Puhujia Ympäristöministeriöstä, Kuopion yliopistosta, Asukasliitosta
- SYL:n ja SOANK:in yhteistyön kehittäminen
- Työvaliokuntia ja työryhmiä
- Kokous valmisteltiin puheenjohtajiston voimin pari viikkoa ennen kokousta
- Kannatettiin vuokrien tarkkailu ja asuntojen rakentamisen seurantaa
- SOANK:n virallinen ruotsinkielinen nimi
- SOA pyysi lausuntoja
- Kymmeneltä paikkakunnalta 30 toimijaa
- SOANK järjestänyt opiskelija-asukkaiden neuvottelupäivät
o Mukana paikallisten yhteistyökumppaneiden edustajia
o Pyrittiin varomaan liiallisia alustajia
o Alustajina alojen johtavia ammattilaisia

1998-2001

- SOA pyytänyt lausuntoja, joihin on myös vastattu
- Säätiöiden ja SOA:n ulkopuolelle ei annettu lausuntoja
- Domus Arcticalle annettu nootti asukastoiminnan tilasta
- Myös pienempiä paikkakuntia on ollut mukana toiminnassa

Vuonna 2006 opiskelija-asuntoyhteisöt perustivat Suomen opiskelija-asunnot ry:n ja SOA oy:n toiminta siirtyi yhdistyksen hoidettavaksi vuoden 2008 alusta. Vuoden 2008 syksyllä SOA:n asiamiestoiminnot siirtyivät RAKLI ry:n hoidettavaksi. Näiden muutosten yhteydessä SOANK ja SOA:n yhteistoiminta ei enään jatkunut.

Vuonna 2007 SOANK aloitti siirtymiseen enemmän sosiaaliseen mediaan ja muun muassa Facebook-sivuston luonti liittyi tähän.

Vuonna 2009 otettiin käyttöön uusi domain www.soank.fi ja kotisivut uudistettiin wordpress-julkaisujärjestelmän päälle. Samalla otettiin käyttöön uudistettu SOANK-logo (suunnittelija Jaakko Rosengren). Sivut myöhemmin päivitettiin vuonna 2016.

Vuonna 2017 SOANK julkaisi uudet Facebook-sivut, joiden avulla SOANK kykenee olemaan julkisesti esillä myös sosiaalisessa mediassa. Myös Wiki-sivusto päivitettiin.

lunch

Neuvottelukunnan puheenjohtajat

2016-2017 Petri Mattila (TOAS)
2015            Riikka Alatalo (HOAS)
2013-2014 Sasa Sokka (KOAS)
2012            Pekka Sillanpää (TOAS)
2011            Jyri Järvinen (KOAS)
2009-2010 Tomi Oravasaari (HOAS)
2005-2008 Janne Aaltonen (TOAS)
2004           Jani Sipilä (VOAS)
2003           Tero Sutinen (TOAS)
2002            Mika Tauriainen (DAS)
2001            Ville Rinne (TOAS)
1996-2000 Jukka Relander (HOAS)
1995            Kari Takala (HOAS)
1994            Veikko Heilala (PSOAS)
1993            Petteri Heino (VOAS)
1991            Jukka Mähönen (TYS/VY)
1990            Jouni Haajanen (LOAS)
1989             Kirsi Paasikoski (TYS/VY)
1988             Ari Hertzberg (HOAS)
1987             Juha Kuusinen (HOAS)
1986             Arto Mattila (TOAS)
1985             Mauri Ketola (VOAS)
1984             Aaro Hakola (TOAS)
1982-1983   useita