Asukkaiden huomioonotto vuokrien korotuksissa

SOANK haluaa painottaa asuinyhteisöille, että asukkaiden tilanne otetaan aina huomioon, kun mietitään vuokrankorotuksia. Viime vuosien aikana Suomen hallitus on tehnyt leikkauksia opiskelijoille, mistä johtuen asukkaiden kyky hoitaa kasvavat vuokrat ei ole enään niin vaivatonta. Tästä johtuen on mietittävä niitä seurauksia, joita heihin kohdistuu, kun asuinyhteisö päättää kasvattaa asukkaiden maksutaakkaa. Esimerkiksi heidän elintasonsa voi heikentyä, kun heillä on vähemmän varaa hankkia ruokaa ja tarvikkeita. Myöskin joillakin asuinyhteisöillä ei ole aina todellista taloudelliselta syytä nostaa vuokria, sillä näiden ylijäämä voi olla todella merkittävä. Tähän asukasedustajien olisi tartuttava.

21.11.2016