Asukastoiminnan tiedottaminen

Kuva3Tänä päivänä asukastoimintaa on nähtävillä lähes jokaisessa opiskelija-asuinyhteisöissä ja asukastoimikunnan ilmoitus rakennuksen seinällä on tullut jo tutuksi näyksi monien opiskelijoiden keskuudessa. Ilman asukastoimikuntia monet asuinalueen palveluista eivät toimisi ja ilmaiset tapahtumat antavat vapauttavan helpotuksen opiskeluista. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä kaikki ei olisi mahdollista ilman tiettyjen asukkaiden vapaaehtoista toimintaa. Suomessa on satoja asukastoimikuntia, mutta liian usein on nähtävillä tilanne, jossa asukastoimintaa ei paljon esiinny tietyssä asuinkohteessa. Joten mikä olisi ratkaisu tähän ? Miten asukkaita saisi paremmin mukaan yhteiseen toimintaan, josta hyötyisivät jokainen ? Tässä blogissa käsittelen kyseistä asiaa ja tulen käyttämään esimerkkejä oman asukastoimikuntani toiminnasta asian selventämiseksi.

Tiedotus on monella tavalla tärkeä osio, jota ei kannata koskaan ylenkatsoa. Tein aikanani erään kyselyn, jossa tiedustelin, mitä opiskelija-asukkaat tiesivät asukastoiminnasta ja eteen tuli tilanteita, jossa tiedot tästä eivät olleet suuria. Näin ollen vähäisellä tiedottamisella menetetään valtavasti potentiaalia asukkaiden keskuudessa ja tuomalla aktiivisuuden hyötyjä esille, voidaan saada useita henkilöitä mukaan toimintaan. Miten tiedotus kannattaisi näin ollen toteuttaa ? Vastaus tähän ei ole yksiselitteinen, sillä siihen voi vaikuttaa moni tekijä, mutta tässä on muutamia hyviä keinoja tähän.

Nykypäivänä sosiaalinen media on noussut esiin yhteiskunnassamme ja se saavuttaa yhä enemmän ja enemmän ihmisiä. Suurimmalla osalla suomalaisista on Facebook tai Twitter käytössä ja he käyttävät parhaimmillaan niitä jopa kerran päivässä. Näin ollen tämän hyödyntäminen on mitä tehokkaiden keino saavuttaa suuria määriä kohteen asukkaista. Esimerkiksi omassa asukastoimikunnassamme olemme luoneet erilliset Facebook-sivustot, johon jokainen asukas voi liittyä mukaan. Tällöin saamme suoran yhteyden heihin ja aina, kun meillä on jotain tiedotettavaa, he saavat tämän samantien, kun he seuraavan kerran kirjautuvat Facebook:iin. Tällä tavoin saamme luotua toimivan suhteen keskenämme ja se lisää asukastoimikunnan vaikuttamiskykyä.

Joillakin asukastoimikunnilla on olemassa omat nettisivustot, jota kannattaakin levittää tehokkaasti ja vaikka on totta, että kovinkaan monet asukkaat eivät käy kohteensa asukastoimikunnan sivuilla, sen esille tuominen saattaa saada heidät kiinnostumaan tähän. Nettisivustot tarjoavat asukasaktiiveilla mahdollisuuden muokata siten, miten asukastoimintaa tuodaan esille ja ne antavat myös paremman kyvyn antaa paljon kattavammat tiedot, mitä tähän kuuluu. Nettisivulla asukastoimikunta voi myös luoda itselleen tietyn imagon, joka innostaa asukkaita liittymään mukaan.

Järjestettävät tapahtumat ovat olleet aina tehokas keino asukasaktiivisuuden lisäämiseen. Lähes kaikki asukastoimikunnat järjestävät vuodessa vähintään yhdet bileet ja tällöin asukastoimikunta saa näkyvyyttä asukkaiden keskuudessa. Silloin on hyvä hetki kertoa asukkaille asukastoimikunnasta ja kannustaa heitä osallistumaan mukaan. Esimerkiksi omassa asukastoimikunnassa bileiden yhteydessä asukkaille pidettiin pieni esitelmä asukkaille asukasaktiivisuudesta. Myöskin yhteiset hankkeet tai projektit ovat monesti onnistuneet lisäämään yhteilöllisyyttä asukkaiden kesken. Tällainen hanke voisi esimerkiksi olla yhteiset siivouspäivät. Tällöin asukkaat toimisivat yhdessä tietyn päämäärän saavuttamiseksi, mikä auttaisi heitä tutustumaan paremmin toisiinsa. Mikä tahansa hanke on aina eduksi ja niitä kannattaa aina kokeilla.

Tiedottaminen ei kuitenkaan tarvitse olla ainoastaan asukastoimikuntien tehtävä. Esimerkiksi asukkaat itse voivat levittää tietoa asukasaktiivisuuden hyödyistä keskustelemalla muiden asukkaiden kanssa. Myöskin muut toimielimet, kuten asukastoimikuntien yhteistyöelimet ja SOANK, voivat tehdä tärkeää työtä asukastoiminnan kehittämiseen.

Hyvällä tiedottamisella voidaan saavuttaa paljon aikaan asukastoiminnan kehittämisessä ja sitä ei kannata koskaan ylenkatsoa.

Elisa Jokinen, TYS