SOANK tukee opiskelijoiden siirtämisen yleiseen asumistukeen

SOANK haluaa osoittaa tukensa Suomen hallituksen päätökselle siirtää opiskelija-asukkaat yleisen asumistuen piiriin. Tämä auttaa niiden kohdistamista heille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja se myös parantaa opiskelijoiden asemaa muiden väestönryhmien kanssa. On  muistettava, että hakeminen on pidettävä mahdollisimman helppona ja yksinkertaisena, että opiskelijat kykenevät ottamaan tästä maksimaalisen hyödyn irti.

Viime vuosien aikana vuokrat ovat nousseet merkittävästi eri asuinyhteisöjen keskuudessa, mikä on vaikeuttanut opiskelijoiden kykyä selviytyä jokapäiväisessä arkielämässä. Tämä on etenkin haastavaa pääkaupunkiseudulla, jossa vuokrat ovat korkeat ja asuntopaikkoja vähän, ja myöskään opintorahaa ei ole nostettu sitten vuoden 2005. Syksyllä 2017 opintorahaa tullaan itse asiassa jopa leikkaamaan noin 80 euroa kuukaudessa, jonka takia tämä uudistus on erityisen tärkeä.

Pelkona tässä muutoksessa on kuitenkin se, että muutos saattaa tuottaa negatiivisia vaikutuksia perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon. Opintotuen asumislisä on nimittäin yksilökohtainen, kun taas yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opiskelijapariskunta, joka asuu saman katon alla, ei saa enään tukea molemmalle jäsenilleen, vaan saa vain yhteistä asumistukea. Ratkaisu tähän olisi yksilökohtainen asumistuki.

Siirtyminen yleiseen asumistukeen on merkittävä uudistus yhteiskunnassamme, jonka hyödyt ovat merkittävät tarjoten paremmat mahdollisuudet opiskella opiskelijoille. Näin ollen SOANK on innolla mukana tässä.

13.11.2016