Opiskelija- ja nuorisoasuntokohteiden erityisavustuksen poistaminen

SOANK esittää huolensa Hannele Pokan (kesk.) johtaman työryhmän ehdotuksesta opiskelija- ja nuorisoasuntokohteiden erityisavustuksen poistamisesta. Tämä tarkoittaisi 10% avustuksen poistamista, sillä opiskelija- ja nuorisoasunnot ovat alimmassa tärkeysluokassa. SOANK toteaa, että tämä väjäämättä nostaisi uusien opiskelija-asuntojen vuokria ja todennäköisesti johtaisi vuokriin, jotka ylittäisivät opiskelijain keskimääräisen maksukyvyn. Erityisesti myös viime vuosina toteutuneet opintotuen heikennykset ovat saaneet aikaan opiskelijoiden toimeentulon heikentymisen.

12.4.2015