SOANK tukee esteettömyyttä opiskelija-asuntorakentamisessa

Esteetön asuminen tarkoittaa asuinympäristöä, jossa on huomioitu tilojen toimivuus ja muunneltavuus asukkaiden tarpeiden mukaan. Siinä kunnioitetaan ihmisten moninaisuutta asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Esteettömässä ympäristössä on huomioitu esimerkiksi liikkumiseen, näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät tekijät. Sen tavoitteena on turvallinen ja laadukas asuminen.

Esteettömässä kodissa on kenen tahansa helppo liikkua ja toimia. Se on pohjaratkaisultaan väljä ja selkeä; esimerkiksi eteisessä, keittiössä ja kylpyhuoneessa on tilaa liikkua vaikka pyörätuolilla. Myös reilunkokoinen hissi, matalat kynnykset ja automaattiovet helpottavat liikkumista. Keittiössä on kiinnitetty huomiota varusteiden sijoitteluun. Käytännöllinen ja runsas säilytystila mahdollistaa apuvälineiden helpon saatavuuden ja säilyttämisen. Lisäksi esteetön asunto on mahdollisimman paljon muunneltavissa asukkaan toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Opiskelija-asuntorakentamisessa esteettömyyden tulisi olla yksi suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdista. Suunnitteluvaiheessa toimivat ratkaisut voidaan ottaa huomioon usein ilman isoja lisäkustannuksia ja asunnon tyyli huomioiden.  Myöhemmin toteutettuna samat ratkaisut voivat olla kalliita tai jopa mahdottomia toteuttaa. Asunnon esteettömyys on välttämätön monille opiskeluryhmille kuten liikunta- ja aistivammaisille, mutta se helpottaa myös muiden arjen sujumista. Esimerkiksi siivous, tilojen huolto ja tavaroiden kuljettaminen helpottuvat, kun asunnossa ei ole kynnyksiä, portaita tai jyrkkiä luiskia.

SOANK toivookin jokaista asuinyhteisöä ottamaan esteettömyyden huomioon opiskelija-asuntorakentamisessa sitä tarvitseville, jotta kaikille opiskelijoille voidaan taata parhaat edellytykset sujuvaan asumiseen ja elämiseen.

8.10.2017