Energian kulutuksen seuraaminen

Useissa opiskelija-asunnoissa sähkö ja vesi sisältyvät asunnon vuokraan, eikä niiden osuutta vuokrasta eritellä. Käytäntö on toimiva, ja parhaimmillaan mahdollistaa energian keskitetyn, edullisemman hankinnan. Valitettavasti käytännön huonona puolena opiskelijat eivät ole tähän asti voineet seurata oman veden- ja energiankulutustaan, koska kulutus ei ole näkynyt missään eriteltynä. Näin veden ja energian säästö ei vielä konkreettisesti kosketa kovin monen opiskelija arkea lukuina.

Veden ja energian automatisoitu mittaus (kaukovalvonta) on ilahduttavasti lisääntynyt opiskelija-asuntosäätiöiden kiinteistöissä. Asia on noussut esille viimeksi Lappeenrannan SOANK-tapaamisessa 12.10.2008. SOANK ehdottaa, että veden- ja energiankulutuksen seurantaa ja raportointia tuotaisiin lähemmäs asukasta, esimerkiksi asukastoimikuntien kautta. Jos kohteessa ei ole toimivaa asukastoimikuntaa, voisi aiheen ottaa asukaskokouksen esityslistalle.

Uskomme, että kiinteistöjen energiankulutuksen ja -tehokkuuden säännöllinen raportointi tarjoaisi uuden työkalun tai valistuskanavan energian säästöön, kohtuullisella vaivalla. Toivomme opiskelija-asuntosäätiöiden omalta osaltaan mahdollistavan energian seurannan kohdekohtaisesti. Kun raportointi olisi säännöllistä, pysyisi energiansäästö jatkuvasti esillä. Lisäksi säätiön tekemien säästötoimenpiteiden (säästösuuttimet, säätöjen optimoinnit jne.) lisäksi saataisiin yksilöt toimintaan mukaan.

Jos kohteen asukastoimikunta päättää säästäväisesti säästää vettä tai energiaa, olisi seurantaan oltava mahdollisuus. Säätiöt voisivat esimerkiksi harkita pientä porkkanaa eniten säästäneille kiinteistöille. Onhan kyseessä myös säätiöiden etu, jos energian kulutuksen kasvu taittuisi.

12.10.2008