Helsingin seminaari 9.4.-10.4.2016

HOAS järjesti vuoden ensimmäisen seminaarin. Säätiö perustettiin vuonna 1969 ja sillä on asukkaita noin 18 000. Suurin osa näistä sijaitsee Helsingissa ja neljännes Espoossa. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Ossi Heinänen ja säätiön toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Helsinki  on Suomen pääkaupunki ja sijaitsee Suomenlahden pohjoisrannalla Uudenmaan maakunnan keskiosassa. Kaupungissa on 635 591 asukasta ja laajemmalla Helsingin seudun metropolialueella on 1 438 750 asukasta. Helsinki on Suomen kulttuurillinen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus, monen suuren yrityksen kotikaupunki ja maan suurin työnantaja.

1. Päivä

Seminaari aloitettiin ruokailemalla opiskelijaravintolassa Helsingin keskustassa. Täällä osallistujat tapasivat toisensa ensimmäista kertaa ja voitiin alustavasti jakaa kuulumisia. Ruoka oli kohtuullista ja puheenjohtaja Riikka Alatalo otti edustajia vastaan.

HOAS1

Tämän jälkeen aloitettiin kohdekiertelyt, joista ensimmäinen sijaitsi Pasilassa. Siellä sen asukastoimikunta esitteli toimintaansa ja kertoi muun muassa saunavarausjärjestelmästään ja mitä ongelmia siinä oli esiintynyt. Kohteessa oli myös paljon vaihto-opiskelijoita. Toinen kohde, jossa käytiin, oli Jätkäsaaressa, mikä on suuri asuinkeskus HOAS:lla. Siellä on paljon opiskelijoita ja useita laadukkaita palveluita. Yksi tällainen on elokuvatilat, jossa asukastoimikunta järjestää teatteri-iltoja asukkailleen. Seminaarin aikana käytiin myös Hermannissa tutustumassa kyseiseen asukastoimintaan.

Kohteiden jälkeen siirryttiin HOAS:n toimistoon, johon saavuttiin iltapäivällä. Tilaisuuden aloitti toimitusjohtaja Matti Tarhio, joka esitteli säätiön toimintaa ja mitä tavoitteita sillä oli. Hän painotti muun muassa sitä, että HOAS pyrkii kehittämään asukkaidensa viihtyvyyttä tuomalla ajatusta “opiskelijoiden kodista” ja HOAS pyrkii myös uudistamaan imagoaan. Säätiö tarjoaa tällä hetkellä alueen halvimpia asuntoja, joista Tarhio esitteli tilastoja. Asukastoiminnan ja -neuvonnan koordinaattori Saara Widenäs kertoi tämän jälkeen HOAS:n asukastoiminnasta ja miten tätä toteutetaan muun muassa Helsingissä. Tilaisuudessa nähtiin myös SOANK:n entinen puheenjohtaja Pekka Sillanpää, joka kertoi järjestön 34 vuotta kestäneestä historiasta. Tämän aikana on tapahtunut paljon ja paljon on vielä edessä.

HOAS2

Illallinen järjestettiin ravintola Perhossa, johon osallistui edustajat ja toimitusjohtaja. Siellä syötiin hienoja aterioita ja käytiin paljon keskusteluja. Syömisen jälkeen osa lähti illanviettoon, kun taas loput menivät jo takaisin hotelleilleen.

2. Päivä

Toisena päivänä oli vuorossa SOANK:n virallinen kokous. Tätä johti puheenjohtaja Riikka Alatalo, kun taas sihteerinä toimi Valtteri Raiko. Edustajia oli paikalla runsaasti ja tilaisuus pidettiin erillisessä kahvilassa. Kokouksen alussa esiteltiin viime vuoden toimintakertomus ja käytiin lävitse myös ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Järjestäytyminen oli paljon esillä tässä kokouksessa ja muun muassa järjestön tulevaisuus puhutti. SOANK:n toimintaan haluttiin selkeämpää tavoitehakuisuutta sekä parempaa imagoa. Tämä otettiinkin tärkeimmäksi suunnaksi jatkoa ajatellen, jossa tuleva puheenjohtaja ottaisi ohjat käsiinsä.

SOANK:n johtohenkilöt valittiin vuodelle 2016 ja ehdolla puheenjohtajaksi olivat Petri Mattila TOAS:lta ja Tero Hannula DAS:lta. Voiton vei Mattila selkein lukemin ja Hannulasta tehtiin varapuheenjohtaja. Sihteerinä jatkoi Valtteri Raiko.

HOAS3

Kokouksessa käytiin lävitse asuinyhteisöjen kuulumisia. Kaikissa paikkakunnissa tilanne vaikuttaa hyvältä ja vuokria on nostettu lähes kaikissa. Muun muassa TYS:llä ollaan järjestetty koulutustilaisuus asukasedustajille ja säätiö juhlii juhlavuottaan. TOAS:lla sen sijaan on käynnistetty asukasaktivaattori, jossa neuvottelukunta panostaa asukastoimikuntien projekteihin ja KOAS:lla taas on meneillään naapuriviikot, jolla yritetään saada asukkaita tutustumaan toisiinsa. Kannanotoissa SOANK tuomitsee asumistuen leikkaukset ja kehottaa asuinyhteisöjä ottamaan huomioon asukkaiden taloustilanteen vuokrien nousussa. Kokouksen lopuksi päätettiin, että seuraava seminaari järjestetään Jyväskylässä.