SOANK vastustaa asumistuen osa-asunnon normia

Suomen hallituksen esittämä osa-asunnon normi tulisi leikkaaman kimppa-asunnoissa sekä alle 20 neliön yksiöissä asuvien asumistukea 20 prosenttia. Esitetty muutos enimmäisasumismenojen leikkaamisesta asunnon osaa vuokraaville on erityisen vahingollinen solu- ja kimppa-asunnoissa asuville opiskelijoille. Normilla tulisi siten olemaan merkittäviä taloudellisia haittoja useille opiskelija-asukkaille. SOANK:n mielestä tämä on kestämätöntä. Näinä aikoina opiskelijat kohtaavat paljon haasteita, kuten opintorahan kiristäminen, opintotuen lainapainotteisuus ja epävarmat työmarkkinat. Tämänkaltaisilla toimilla vaikeutetaan opiskelijoiden asemaa entisestään.

SOANK katsoo, että esitetty muutos kannustaa opiskelijoita muuttamaan nykyistä kalliimpiin asuntoihin. Normin myötä kimppa- ja soluasumisen suosio tulisi laskemaan ja pienten asuntojen kysyntä ja hinnat tulisivat nousemaan. Tällä olisi vaikutus myös valtion talouteen, kun asumistukimenot kasvaisivat opiskelijoiden muuttaessa kohtuuhintaisista soluasunnoista kalliisiin yksiöihin. Lisäksi vaarana on suurten asuntojen tyhjäkäyttö, minkä seurauksena valtion tukema asuntokanta menettäisi kannattavuuttaan.

SOANK toivoo näin ollen, että Suomen hallitus luopuisi kyseisestä esityksestä ja etsisi tarvittavat säästöt muualta. Osa-asunnon normin käyttöönoton arvioidaan vähentävän asumistukimenoja muutamalla miljoonalla, mutta vahingot suomalaiselle opiskelulle tulee olemaan huomattavasti suuremmat mikä tulee näkymään tulevaisuudessa. Tästä kärsii koko Suomi ja sen yhteiskunta.

8.10.2017