Asukasdemokratian tärkeys

Tänä päivänä valtakuntaamme kohtaa useat haasteet, kuten taloudellinen epävarmuus ja opiskelijoiden tulevaisuuden näkymien vaikeutuminen.  Tämän takia on tärkeää, että opiskelija-asukasaktiivit omilla paikkakunnillaan ja Suomen tasolla pyrkivät vaikuttamaan opiskelija-asumiselle tärkeisiin asiakohtiin. Tällaisia voivat olla muun muassa kohtuuttomat vuokrankorotukset tai asukaspalvelujen laadun varmistaminen. Opiskelijoille on taattava parhaat mahdolliset edellytykset opintojensa etenemiselle ja Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta haluaa kannustaa opiskelija-asuntoyhteisöjä kehittämään asukastoimintaa yhteistyössä. Mahdollisuudet asukastoiminnalle tulisi ottaa huomioon jo kiinteistöjen suunnittelussa ja peruskorjauksessa, jotta toiminnalle järjestyy tarkoituksenmukaiset tilat. Myös asukastoiminnan tukemista kannattaa kehittää, jotta toiminta pysyy virkeänä.  Tämän vuoksi Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta katsoo, että asukkaiden äänen tulisi kuulua myös valtakunnallisella tasolla opiskelija-asuntoyhteisöjen  yhteistyöelimessä (SOA Ry.). Toisena tärkeänä tavoitteena neuvottelukunta näkee, että jokaisen opiskelija-asumisyhteisön asukastoimijoilla tulee olla mahdollisuus lähettää edustajansa ottamaan osaa asukastoiminnan kehittämiseen valtakunnallisella tasolla.

13.4.2016