Yhteishallintolakia pohtimassa

Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta (SOANK) kokoontui pohtimaan maaliskuun puolessa välissä yhteishallintolakia Turun seminaarissa. SOANK on valtakunnallinen asukastoimijoiden yhteistyöelin, joka on toiminut vuodesta 1982. Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea asukastoiminnan kehittämistä jokaisella opiskelupaikkakunnalla, sekä ideoiden ja ajatusten vaihto.

Suomen vuokralaisten keskusliiton kanssa yhteistyössä järjestetyssä seminaarissa järjestö- ja koulutuspäällikkö Ilpo Eerolan opastuksella pureuduttiin yhteishallintolain luonteeseen ja sen soveltamiseen opiskelija-asumisyhteisöissä. Koulutus oli osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään parantamaan edustajien osaamista asukastoiminnan laillisista perusteista, kehittämään neuvottelukunnan toimintaa ja välittämään tietoa myös eri paikkakuntien asukastoimijoille.

Keskustelussa nousi esille erityisesti kuinka tärkeää on ihmisten aktivoiminen käyttämään hyväksi niitä oikeuksia, jotka laki suo vuokra-asukkaille. Asukastoimikunnan tehtäviin laissa kuuluu valmisteluun osallistuminen, neuvottelu ja lausuntojen antaminen taloudesta, vuokrista, korjaustoimenpiteistä ja kiinteistön huollosta. Tämä vuoksi riittävän ja oikeanlaisen tiedon saaminen vuokranantajalta on erityisen tärkeää. On myös huomattava, että tieto on asukastoimijoille helposti ymmärrettävässä muodossa. Tiedon tulee olla ymmärrettävissä ilman erityistä teknistä asiantuntemusta.

Asukastoimikunnan oikeuksiin lain perusteella kuuluu myös järjestyssäännöistä päättäminen ja autopaikkojen, saunojen, pesutupien sekä kerhotilojen jakamis- ja käyttöperiaatteista päättäminen. Näitä oikeuksia ei saisi perusteettomasti rajoittaa vuokranantajan taholta. Asukastoimikunnille tulisi myös tiedottaa lain tarjoamista oikeuksista ja järjestää heille mielekkäitä mahdollisuuksia päätöksentekoon. Vaikka asukastoiminta tapahtuu aina vapaaehtoisuuden pohjalta, se ei silti ole ilmaista. Asukastoimikunnille tulee taata vuokranantajan toimesta riittävästi rahallista tukea toimintaan.

Kun oman kiinteistön asioihin on mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa, myös kämppä alkaa tuntua enemmän kodilta. Asukkaiden aktiivisuus parantaa asuntokohteen yhteisöllisyyttä ja rohkaisee asukkaita pitämään myös itse huolta omasta asuinympäristöstään. SOANK kannustaa kaikkia opiskelija-asukkaita aktiiviseen asukastoimintaan ja perustamaan asukastoimikuntia yhteishallintolain antamien mahdollisuuksien käyttämiseksi. Yhdessä tekeminen on lopulta kivaa ja asumisviihtyvyys on kaikkien asukkaiden yhteinen asia.

Kuvassa kouluttaja Ilpo Eerola,  SOANK-edustajia ja paikallisia toimijoita.