SOANK tuomitsee Kuopaksen irtisanomisaikeet

Kuopion opiskelija-asunnot (Kuopas) on ilmoittanut helmikuun lopussa irtisanovansa kaikkien asukkaidensa vuokrasopimukset, jotka eivät lähetä opintorekisteriään 31.5. kahden vuoden ajalta tai saavuta 30/60-opintopistettä per vuosi/2 vuotta. Tämä on tullut monelle Kuopiossa asuvalle asukkaalle järkytyksenä ja herättänyt paljon keskustelua myös muilla paikkakunnilla Suomessa.

Asumisoikeuden tarkistaminen on oikeutettua, sillä se mainitaan muun muassa vuokrasopimuksessa, mutta kyseistä opintopisterajaa ei ole Kuopaksen asukkaille etukäteen ilmoitettu. Tämä opintopisteraja otettiinkin käyttöön vasta tämän vuoden keväällä Kuopaksen päätöksellä tuomatta tätä mitenkään asukkaille etukäteen tietoon.

Tällainen toiminta ei ole Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunnan (SOANK) mielestä hyväksyttävää. Kuopas on antanut selityksen, jonka mukaan se haluaa tarjota asuntojaan päätoimisille opiskelijoille, mutta suurin osa Kuopaksen opiskelijoista on korkeakouluopiskelijoita, jotka Kelan mukaan ovat aina päätoimisia opiskelijoita, ja jotka ovat oikeutettuja saamaan opintotukea, jos lukuvuodessa suorittaa vähintään  20 opintopistettä. Rajoitus on muutenkin turha, sillä myös korkeakoulut tarkkailevat opintojen edistymistä.

Kuopaksen asettama opintopisteraja ei ota myöskään huomioon kaikkia mahdollisia muuttujia opiskelijoiden elämässä. Tällaisiin muuttujiin kuuluu muun muassa tutkinnon tekeminen tai yllättävät esteet, jotka hidastavat opiskelujen etenemistä. Opiskelujen tahti saattaa nimittäin vaihdella opiskelijoiden keskuudessa ja myös opiskelujen vaihe vaikuttaa opintopisteiden keräämiseen.

Tiukalla opintopisterajalla on myös negatiivisia vaikutuksia opiskeluihin. Monet opiskelijat voivat alkaa ottamaan turhia kursseja, jotteivat menettäisi asuntojaan, mikä vaikeuttaa heidän tutkintojensa suorittamista, ja tämä aiheuttaa myös ylimääräistä stressiä, kun Kuopas on asettanut heille kovan uhkauksen, jolla on merkittävät seuraukset. Etenkin ulkomaalaisille opiskelijoille tämä on erittäin haasteellista, sillä heillä ei monesti ole varaa menettää asuntojaan kesken opiskelujen.

Asiasta on keskusteltu Vuokralaisten liiton kanssa ja heidän kantansa mukaan Kuopaksen irtisanomisilmoitus ei ole myöskään lainmukainen siksi, että se pitäisi toimittaa postitse todistettavasti siten, että vastaanottaja on ilmoituksen saanut tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla, jossa vaaditaan vastaanottajalta kuittausta, jolla hän ilmoittaa sähköpostin vastaanotetuksi. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

SOANK toivoo, että kyseinen opintopisterajavaatimus kumotaan tai vuokrasopimuksia muutetaan. Kuopaksen olisi parempi opiskelijoiden uhkaamisen sijasta keskittyä kehittämään asuntotarjontaansa. SOANK tunnustaa sen faktan, että Kuopaksella on haasteita tarjota asuntoja opiskelijoille näiden määrän vuoksi ja sitä kautta tällä olisi motivaatiota saada asuntoja tyhjäksi, mutta tämä ei ole ratkaisu siihen.

22.4.2018